અગત્‍યનાં સંપર્ક -
 
શાળાઓ -
 
વિગત
ફોન નંબર
શ્રી સરકારી હાઇસ્‍કુલ 251476
શ્રી કે.બી. આર્ટસ - કોમર્સ કોલેજ 251475,251392
શ્રી તક્ષશિલા એજયુ. એન્‍ડ ચેરી. ટ્રસ્‍ટ 231005,251550
શ્રી વી.એમ. સાકરીયા મહિલા કોલેજ 242361,254128
શ્રી આકાશગંગા ઇંગ્‍લીશ ઇન્‍સ્ટી. 2420363,231373
શ્રી આરાધના એજયુ. ટ્રસ્‍ટ 242271,283783
શ્રી એમ.ડી.શાહ વિદ્યાલય 242577
શ્રીમતિ એલ.જે.ગર્લ્સ હાઇસ્‍કૂલ 242454
શ્રીમતિ આર.સી.એ.બોયઝ હાઇસ્‍કૂલ 242554
પટેલ એજયુકેશન એન્‍ડ ચેરી. ટ્રસ્‍ટ 252105
સેન્‍ટ ઝેવીયર્સ સ્‍કૂલ 231742
સૂર્યાબેન દાણી પ્રા. શાળા 231364
વાય.એમ.સાકરીયા મહિલા કોલેજ 254272
શ્રી શિવમ એજયુકેશનલ સોસાયટી 252777,254022
શ્રી સત્‍યમ પ્‍લે હાઉસ 242087,253999
શ્રી સુંદરમ પ્રાયમરી સ્‍કૂલ 242087,254022
શ્રી સંસ્‍કાર વિદ્યાલય 255648
શ્રી સહજાનંદ હાઇસ્‍કૂલ 242970,251810
શ્રી સર્વોદય એજયુ. ટ્રસ્‍ટ પ્રા. શાળા 255240,231071
શ્રી સાંદીપની વિદ્યાનિકેતન 231113
શ્રી કસ્‍તુરબા સેવા મંડળ સ્‍કૂલ 242107
શ્રી સંતરામ એજયુ. ટ્રસ્‍ટ 255233
શ્રી કે. રાજયગુરૂજી પ્રાથમિક શાળા 255994
શ્રી રામકૃષ્‍ણ પરમહંસ પ્રાય. સ્‍કૂલ 242607,251649
શ્રી સ્‍વા. ગુરૂકુળ પ્રા. વિદ્યાલય 242970,251810
શ્રી સ્‍વામી.આઇ.ટી.આઇ. 242970,251810
શ્રી સ્‍વામીનારાયણ હાઇસ્‍કૂલ 242906,242496
શ્રી વી.બી.શાહ પ્રાથમિક શાળા 253169
શ્રી શિશુભારતી પ્રા. શાળા 254687
શ્રી શાંતિનીકેતન એજયુ. ચેરી. ટ્રસ્‍ટ 274674,255417
ચેરમેન, આગાખાન ડે-કેર સેન્‍ટર 274674,255417