અગત્‍યનાં સંપર્ક -
 
હોસ્પિટલ -
 
વિગત
સરનામું
ઓફિસ
જનરલ હોસ્પિટલ
સોનાવાલા હોસ્પિટલ સાળંગપુર રોડ
251425
વડોદરિયા હોસ્પિટલ પાળિયાદ રોડ
252004
છાતી-હ્રદય-પેટ વગેરે (એમ . ડી)
હરિકૃષ્‍ણ હાર્ટકેર (ડો. મુકેશ પુજારા) જીવનધારા
252477
શ્રધ્‍ધા નિદાન કેન્‍દ્ર (ડો. બદ્રકિયા) માર્કેટીંગ યાર્ડ પાસે
251702
સર્જન (વાઢ-કાપ)
રચના હોસ્પિટલ (ડો. લકુમ સાહેબ) મહિલા કોલેજ પાસે
252389
સંજય હોસ્પિટલ (ડો. એચ.એમ.જોષી) પાળિયાદ રોડ
251667
સ્‍ત્રી રોગ અને પ્રસૂતિ ગૃહ
નિસર્ગ હોસ્પિટલ (ડો. એચ. બી. પટેલ) પાળિયાદ રોડ
251221
અક્ષર હોસ્પિટલ (ડો. કે. એમ. ગાબુ) એસ.ટી.ડેપો સામે
252431
બાળરોગ નિષ્‍ણાંત
બાળકોનું દવાખાનું (ડો. મહેતા) મસ્‍તરામ મંદિર પાસે
242656
ગોપી ચિલ્‍ડ્રન હોસ્પિટલ (ડો. ગાબાણી) ક્રિષ્‍ના કેર, વડોદરિયા હો. રોડ
251924
દાંતના ડોકટર (ડેન્‍ટીસ્‍ટ)
શ્રી ડેન્‍ટલ કલીનીક (ડો. હેમાબેન) જીવનધારા
252476
રીલીફ ડેન્‍ટલ (ડો.એમ. એન. સૈયદ) બજરંગ શોપીંગ
252432
આંખના ડોકટર
માતૃકૃપા આંખની હો. (ડો. ચૌધરી) મહિલા કોલેજ પાસે
252390
નેત્રમ આઇ કલીનીક (ડો. સાંગાણી) જીવનધારા
252476
હોમીયોપેથિક ડોકટર
આસ્‍થા કલીનીક (ડો. મહાવીર વ્‍યાસ) વડોદરિયા હો. સામે
242266
ડો. બી. એચ. મહેતા સ્‍ટેશન રોડ
251612
ઓર્થોપેડીક (હાડકાના) સર્જન
આકાશ ઓર્થો. (ડો. વિષ્‍ણુભાઇ) જીવનધારા
252478
ફીઝીયોથેરાપીસ્‍ટ
આશિષ ફીજી.કલીનીક (ડો.હીરાણી) પટેલ ચેમ્‍બર્સ
251597
નાક-કાન-ગળાના સર્જન
શ્રીજી હો. (ડો. ડી. એમ. પાલડિયા) વડોદરિયા હો. રોડ
242944
વેટરનીટી (પશુ) દવાખાનું
ડો. વાળા સાહેબ પોલીસ સ્‍ટેશન સામે
251851
આયુર્વેદિક વૈદ્ય
વૈદ્ય કિશોરકુમાર ત્રંબકલાલ ટાવર રોડ
252311
વૈદ્ય દુર્ગાશંકર એ. મહેતા ગોવિંદજીની ચાલી
251188
કન્‍સલટીંગ એનેસ્‍થેટીસ્‍ટ
ડો. જે. એમ. જાદવ કિર્તી એપા.
254068
ડો. બી. ડી. ગાબાણી વડોદરિયા હો. પાસે
9824235528
ટ્રસ્‍ટ સંચાલિત હોસ્પિટલ - ભાવનગર
આનંદ વાટિકા વાઘાવાડી રોડ
2563796
ભગિની મંડળ  
2567036
બ્‍લડ બેન્‍ક - ભાવનગર  
2209977
બાંભણીયા બ્‍લડ બેન્‍ક - ભાવનગર  
9825209222
બજરંગદાસ બાપા હોસ્પિટલ પાનવાડી
2511621
વી.સી.લોઢાવાલા હોસ્પિટલ ગંગાજળીયા તળાવ
2512353
રામમંત્ર મંદિર હોસ્પિટલ કાળિયાબીડ
2569100-2517879
શાંતિલાલ શાહ ફાઉન્ડેશન મહિલા કોલેજ પાસે
2208794-2206151
પી.એન..આ.સોસાયટી હોસ્પિટલ વિદ્યાનગર
2431150
કે.એલ.ઇન્‍સ્ટીટયુટ વિદ્યાનગર
2420836
તાપીબાઇ આર્યુવેદિક હોસ્પિટલ એસ.ટી.ડેપો પાસે
2433941
રેડક્રોસ સોસાયટી  
2424761-2423660
રેલ્‍વે હોસ્પિટલ ભાવનગર પરા
2423250
લેપ્રેસી હોસ્પિટલ  
2421048-2428615